Category: Övriga nyheter

Alla nybyggda hus ska ha solceller i Kalifornien

Från och med 2020 måste alla nybyggda villor och mindre flerbostadshus i delstaten ha solceller på taket. Kalifornien blir den första amerikanska delstaten att kräva solpaneler på taket på nybyggda hus, rapporterar CNBC. Under tisdagen klubbade byggnadsnämnden i Kalifornien enhälligt igenom beslutet. Läs hela

december 12 / 2018
Kategori Övriga nyheter

Ett Nobelpris i tiden, men Nordhaus räknar fel

Att William Nordhaus får ”Nobelpriset i ekonomi” på måndag mitt under klimatmötet i Katwice är ett tecken i tiden. Inte sedan klimatmötet i Paris har klimatfrågan varit så uppmärksammad som nu. Och allt fler diskuterar det som Nordhaus propagerat för i flera årtionden: att sätta pris på koldioxidutsläppen och sedan låta marknadsekonomin hitta de bästa […]

december 10 / 2018
Kategori Övriga nyheter

I skuggan av rekordinvesteringarna – lönsamhetskollaps hotar

Miljarderna flödar när den svenska vindkraften byggs ut i aldrig tidigare skådad fart. Men nu varnar en rad branschföreträdare för lönsamhetskollaps. ”Det råder utan tvekan ett febrilt högtryck inom den svenska vindkraften. 2017 var ett rekordår och investeringarna har bara fortsatt att skjuta i höjden. Till och med tredje kvartalet 2018 ökade investeringarna mätt i […]

december 10 / 2018
Kategori Övriga nyheter

Därför rusar vindbolagen på börsen

Det blåser kraftig medvind för vindkraften på Stockholmsbörsen. Såväl Arise som Eoulus har fått se aktiekurserna skjuta i höjden i år. Av de båda noterade vindkraftsbolagen är det Eolus som upplevt det största kurslyftet så här långt under 2018. Den Hässleholmsbaserade vindkraftsprojektören ligger bakom en ansenlig mängd av det snabbt ökande antalet vindkraftverk i landet […]

december 10 / 2018
Kategori Övriga nyheter

G20-ländernas stöd till fossilindustrin ökar

Rapporten som presenteras av organisationen Climate Transparency visar att 82 procent av energin i G20-länderna kommer från fossila bränslen. Enligt rapporten har ländernas subventioner till den fossila bränsleindustrin ökat med 50 procent under det senaste decenniet. Anledningen är att regeringarna vill hjälpa branschen att möta konkurrensen från allt billigare förnybara energikällor. Trots att världens 20 […]

november 16 / 2018
Kategori Övriga nyheter

Konferensen där biokraft och jämställdhet är i fokus

Stora Biokraft- och Värmekonferensen är en av Svebios stora årliga branschträffar, där mellan 150-200 branschkollegor träffas för erfarenhetsutbyte och nätverkande samt för att ta del av och diskutera aktuella ämnen, forskning och utveckling och näringspolitik. Konferensdeltagare är ett tvärsnitt från kraftvärmebranschen, skogsindustri- och energibolag som producenter av el och värme samt användare av fasta bränslen, […]

november 13 / 2018
Kategori Övriga nyheter

Debatt: Ett klimatprogram för nästa regering

DEBATT. I och med klimatlagen måste Sverige bli klimatneutralt före 2045. Det kommer att kräva stora politiska insatser. Här är tio förslag på politiska beslut som är viktiga att genomföra under nästa mandatperiod, skriver Svante Axelsson, nationell samordnare för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige.  Läs hela

oktober 31 / 2018
Kategori Övriga nyheter

Hur ska fjärrvärmen klara framtidens krav?

Fjärrvärmens roll är inte längre självklar. Den ifrågasätts av många kunder och möter hård konkurrens från billig el och värmepumpar. Har fjärrvärmen stelnat i sina former, eller har den förmåga att utvecklas och anpassas till nya krav och behov? Hur skapas mervärde med fjärrvärme? Fungerar konceptet med lågtemperaturnät? Hur lockar man kvinnor och ungdomar till […]

oktober 25 / 2018
Kategori Övriga nyheter

Svensk Vindenergi lanserar färdplan för 100 % förnybart 2040

För att nå målet om ett hundra procent förnybart elsystem till 2040 behöver vindkraften gå från dagens ca 17 TWh till en årsproduktion motsvarande minst 70 TWh. Då måste över 200 miljarder kronor investeras i vindkraft. Men det finns flera utmaningar som riskerar att försena och fördyra vindkraftsutbyggnaden som nästa regering måste hantera snarast. Det […]

oktober 25 / 2018
Kategori Övriga nyheter

EU satsar 100 miljoner euro på bioekonomin

Ökad cirkularitet inom bioekonomin och pengar till investeringar för att hjälpa innovationer ut på marknaden. Det är två delar i EU:s uppdaterade strategi för bioekonomi, som kom förra veckan. ”Strategin är bra” tycker Kjell Ivarsson, senior rådgivare på LRF och medlem i EU:s bioekonomipanel. Läs hela

oktober 25 / 2018
Kategori Övriga nyheter