Category: Övriga nyheter

För att klara klimatmålen – koldioxiden måste grävas ned

”Fast metoden medför stora risker”. Det börjar bli mycket ont om tid om världens länder ska klara 1,5-gradersmålet. Enda möjligheten att lyckas enligt många experter är att vi fångar in och gräver ned koldioxiden. Tekniken finns för detta, men befinner sig ännu i sin linda. Läs hela

mars 12 / 2019
Kategori Övriga nyheter

122 anläggningar för produktion av biodrivmedel i Norden

Bioenergi har sammanställt befintliga och planerade anläggningar för produktion av biodrivmedel i Norden. Vi listar dels anläggningar som är i drift, dels projekt som är under byggnad samt kända och offentliggjorda planer på framtida projekt. Vi har identifierat 63 projekt för flytande biodrivmedel i Norden och 59 anläggningar i Sverige för produktion av biogas för […]

mars 04 / 2019
Kategori Övriga nyheter

Ny vindkraft 2017 – 2021

Klimatförändringen är vår tids ödesfråga och tillgång till modern och ren energi är en förutsättning för att möta de utmaningar som världen står inför. Sverige vill vara ett föregångsland. Vi har undertecknat Parisavtalet och vi har infört en klimatlag med inriktning netto-noll utsläpp av växthusgaser år 2045. Genom att vidta kraftfulla åtgärder kan vi påskynda […]

mars 04 / 2019
Kategori Övriga nyheter

Kvotkurvan kan skärpas – det kommer att finnas bioflygbränsle

– Biobränsle är det säkraste sättet att minska flygets klimatpåverkan, och det är utmärkt att vi nu har ett konkret förslag på plats för att introducera biobränsle för flyget. Men utredaren Maria Wetterstrand är onödigt oroad över tillgången på bioflygbränsle. Läs hela pressmeddelandet från Svebio

mars 04 / 2019
Kategori Övriga nyheter

”Energisystemet kan bli förnybart till år 2030”

DEBATT. Med ökad flexibilitet, energieffektivisering och brett samarbete kan vi ställa om till 100 procent fossilfritt redan till år 2030, skriver Linda Burenius Magnusson, ordförande 100 % förnybart. Läs hela

februari 25 / 2019
Kategori Övriga nyheter

Vindkraften fördubblas på fyra år

Vindkraftsproduktionen kommer att fördubblas på bara fyra år – från dagens ca 17 TWh år 2018 till omkring 35 TWh år 2022. Det framgår av Svensk Vindenergis nya prognos. – För att inte bromsa investeringstakten måste regeringen stå fast vid sitt löfte att nu avsluta elcertifikatsystemet på ett ordnat sätt. Ny vindkraft kan byggas helt […]

februari 12 / 2019
Kategori Övriga nyheter

Kärnkraften är inte konkurrenskraftig

DEBATT. Sol- och vindenergi står redan för den billigaste nya elen i världens största ekonomier. När vattenkraft och kärnreaktorer tappar i konkurrenskraft, måste Sverige förnya infrastruktur och skattesystem för att hänga med, skriver Tomas Kåberger, professor på Chalmers. Läs hela

februari 06 / 2019
Kategori Övriga nyheter

”Förbränningsmotorer bör inte förbjudas”

Vi delar den oro för klimatet som uttrycks i januariavtalet. Däremot är det inte logiskt med ett totalförbud mot bilar som kan drivas med bensin eller diesel. Det skriver flera miljödebattörer som granskat punkt 31 i uppgörelsen mellan S, C, L och MP. Läs hela

februari 06 / 2019
Kategori Övriga nyheter

Rapport: Sverige behöver fylla enormt ökande behov av el och biobränsle

Sverige behöver rejäla tillskott av el och biobränsle för att klara omställningen till en fossilfri ekonomi. Den slutsatsen drar Sweco som på uppdrag av Svenskt Näringsliv har sammanställt näringslivets färdplaner för klimatneutralitet. Läs hela

februari 02 / 2019
Kategori Övriga nyheter

Värmland i framkant på att förädla skogsråvara

Värmland är bäst i Sverige på att förädla skogsråvara till produkter. Det visar nya siffror från Statistiska Centralbyrån, SCB som för första gången undersökt hur stor den så kallade bioekonomin är i Sveriges olika regioner, det vill säga hur mycket förnybara råvaror från skogen, jorden och havet som används i stället för fossila bränslen och […]

januari 31 / 2019
Kategori Övriga nyheter