Category: Övriga nyheter

Vindkraften fördubblas på fyra år

Vindkraftsproduktionen kommer att fördubblas på bara fyra år – från dagens ca 17 TWh år 2018 till omkring 35 TWh år 2022. Det framgår av Svensk Vindenergis nya prognos. – För att inte bromsa investeringstakten måste regeringen stå fast vid sitt löfte att nu avsluta elcertifikatsystemet på ett ordnat sätt. Ny vindkraft kan byggas helt […]

februari 12 / 2019
Kategori Övriga nyheter

Kärnkraften är inte konkurrenskraftig

DEBATT. Sol- och vindenergi står redan för den billigaste nya elen i världens största ekonomier. När vattenkraft och kärnreaktorer tappar i konkurrenskraft, måste Sverige förnya infrastruktur och skattesystem för att hänga med, skriver Tomas Kåberger, professor på Chalmers. Läs hela

februari 06 / 2019
Kategori Övriga nyheter

”Förbränningsmotorer bör inte förbjudas”

Vi delar den oro för klimatet som uttrycks i januariavtalet. Däremot är det inte logiskt med ett totalförbud mot bilar som kan drivas med bensin eller diesel. Det skriver flera miljödebattörer som granskat punkt 31 i uppgörelsen mellan S, C, L och MP. Läs hela

februari 06 / 2019
Kategori Övriga nyheter

Rapport: Sverige behöver fylla enormt ökande behov av el och biobränsle

Sverige behöver rejäla tillskott av el och biobränsle för att klara omställningen till en fossilfri ekonomi. Den slutsatsen drar Sweco som på uppdrag av Svenskt Näringsliv har sammanställt näringslivets färdplaner för klimatneutralitet. Läs hela

februari 02 / 2019
Kategori Övriga nyheter

Värmland i framkant på att förädla skogsråvara

Värmland är bäst i Sverige på att förädla skogsråvara till produkter. Det visar nya siffror från Statistiska Centralbyrån, SCB som för första gången undersökt hur stor den så kallade bioekonomin är i Sveriges olika regioner, det vill säga hur mycket förnybara råvaror från skogen, jorden och havet som används i stället för fossila bränslen och […]

januari 31 / 2019
Kategori Övriga nyheter

Högsta pelletspriserna någonsin?

Just nu går Argus index för industripellets upp emot 210 USD/ton CIF i ARA-området. Detta indikerar att vi nu har de högsta pelletspriserna på Europamarknaden någonsin. Läs mer

januari 30 / 2019
Kategori Övriga nyheter

Sverige toppar listan för lägst utsläpp av växthusgaser

Inget land förtjänar omdömet ”mycket bra” när det gäller att bemästra klimatförändringarna, enligt en internationell rankning. Men bland dem som är ”bra” ligger Sverige i topp. Läs hela

januari 30 / 2019
Kategori Övriga nyheter

MDH forskar för mer förnybar energi i framtidens energisystem

En forskargrupp vid forskningsinriktningen Framtidens energi vid MDH har fått tre miljon kronor för att, tillsammans med Tianjin University (TJU) i Kina, undersöka hur man kan kombinera olika energisystem för att göra dem så effektiva som möjligt. Minskad användning av fossila bränslen, till förmån för förnybara energikällor, är ett av målen med forskningen. Läs hela

januari 30 / 2019
Kategori Övriga nyheter

Vindkraftsutbyggnaden ersätter väl den kärnkraft som stängs ned de närmsta åren

Naiva miljödrömmar har skapat elbrist och nu behöver kärnkraften byggas ut, varnade M-politikern Joakim Karlsson. Nu får han svar från Svensk Vindenergi: Vindkraftsutbyggnaden ersätter gott och väl de 14 TWh som försvinner när Oskarshamn 2 och Ringhals 1 & 2 stänger, skriver vd Charlotte Unger Larson. Läs hela

januari 23 / 2019
Kategori Övriga nyheter

Nominera till Solenergipriset 2019

Solenergipriset delas ut årligen, för Årets anläggning och Årets prestation. Nomineringen ska innehålla kort motivering som kopplar till nedan: Anläggning – som uppförts/tagits i drift under 2018 Utmärkelsen avser en anläggning som kan marknadsföras som ett bra exempel och ges till den som låtit uppföra anläggningen (anläggningsägare). Juryn ska be­akta såväl ekonomi som tekniskt utförande. […]

januari 21 / 2019
Kategori Övriga nyheter