Category: Övriga nyheter

Rekordnivåer av förnybar energi i Sverige

Trenden med ökad användningen av förnybara energikällor fortsätter i Sverige och 2017 kunde rekordnivåer noteras både för biobränslen och vindkraft. Samtidigt minskar användningen av fossil energi. Det framgår i Energimyndighetens statistik om årliga energibalanser. Läs hela

december 18 / 2018
Kategori Övriga nyheter

REPLIK DN DEBATT 13/12: ”Ohederligt att utgå från de sämsta exemplen”

Searchingers och Wirsenius metod är ohederlig då den utgår från de sämsta exemplen på biodrivmedelsproduktion och orimliga alternativscenarior. Det är en absurd metodik, skriver Jakob Lagercrantz, 2030-sekretariatet, tillsammans med 11 partnerföretag. Läs hela

december 13 / 2018
Kategori Övriga nyheter

Orimliga slutsatser om biodrivmedel på DN Debatt

– De slutsatser som förs fram av två debattörer på DN Debatt idag om biodrivmedel är helt orimliga. Om man skulle följa deras råd måste all åker skogsplanteras, och jordbruk betraktas som en klimatskadlig verksamhet. Svebios inställning är den motsatta: odlingsmarker ska användas för att ersätta fossila bränslen och bioenergi är en central del av […]

december 13 / 2018
Kategori Övriga nyheter

Alla nybyggda hus ska ha solceller i Kalifornien

Från och med 2020 måste alla nybyggda villor och mindre flerbostadshus i delstaten ha solceller på taket. Kalifornien blir den första amerikanska delstaten att kräva solpaneler på taket på nybyggda hus, rapporterar CNBC. Under tisdagen klubbade byggnadsnämnden i Kalifornien enhälligt igenom beslutet. Läs hela

december 12 / 2018
Kategori Övriga nyheter

Ett Nobelpris i tiden, men Nordhaus räknar fel

Att William Nordhaus får ”Nobelpriset i ekonomi” på måndag mitt under klimatmötet i Katwice är ett tecken i tiden. Inte sedan klimatmötet i Paris har klimatfrågan varit så uppmärksammad som nu. Och allt fler diskuterar det som Nordhaus propagerat för i flera årtionden: att sätta pris på koldioxidutsläppen och sedan låta marknadsekonomin hitta de bästa […]

december 10 / 2018
Kategori Övriga nyheter

I skuggan av rekordinvesteringarna – lönsamhetskollaps hotar

Miljarderna flödar när den svenska vindkraften byggs ut i aldrig tidigare skådad fart. Men nu varnar en rad branschföreträdare för lönsamhetskollaps. ”Det råder utan tvekan ett febrilt högtryck inom den svenska vindkraften. 2017 var ett rekordår och investeringarna har bara fortsatt att skjuta i höjden. Till och med tredje kvartalet 2018 ökade investeringarna mätt i […]

december 10 / 2018
Kategori Övriga nyheter

Därför rusar vindbolagen på börsen

Det blåser kraftig medvind för vindkraften på Stockholmsbörsen. Såväl Arise som Eoulus har fått se aktiekurserna skjuta i höjden i år. Av de båda noterade vindkraftsbolagen är det Eolus som upplevt det största kurslyftet så här långt under 2018. Den Hässleholmsbaserade vindkraftsprojektören ligger bakom en ansenlig mängd av det snabbt ökande antalet vindkraftverk i landet […]

december 10 / 2018
Kategori Övriga nyheter

G20-ländernas stöd till fossilindustrin ökar

Rapporten som presenteras av organisationen Climate Transparency visar att 82 procent av energin i G20-länderna kommer från fossila bränslen. Enligt rapporten har ländernas subventioner till den fossila bränsleindustrin ökat med 50 procent under det senaste decenniet. Anledningen är att regeringarna vill hjälpa branschen att möta konkurrensen från allt billigare förnybara energikällor. Trots att världens 20 […]

november 16 / 2018
Kategori Övriga nyheter

Konferensen där biokraft och jämställdhet är i fokus

Stora Biokraft- och Värmekonferensen är en av Svebios stora årliga branschträffar, där mellan 150-200 branschkollegor träffas för erfarenhetsutbyte och nätverkande samt för att ta del av och diskutera aktuella ämnen, forskning och utveckling och näringspolitik. Konferensdeltagare är ett tvärsnitt från kraftvärmebranschen, skogsindustri- och energibolag som producenter av el och värme samt användare av fasta bränslen, […]

november 13 / 2018
Kategori Övriga nyheter

Debatt: Ett klimatprogram för nästa regering

DEBATT. I och med klimatlagen måste Sverige bli klimatneutralt före 2045. Det kommer att kräva stora politiska insatser. Här är tio förslag på politiska beslut som är viktiga att genomföra under nästa mandatperiod, skriver Svante Axelsson, nationell samordnare för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige.  Läs hela

oktober 31 / 2018
Kategori Övriga nyheter