Category: Övriga nyheter

Pressmeddelande: Vindkraften fortsätter öka trots ekonomisk oro

Under första kvartalet 2020 togs beslut om vindkraftsinvesteringar med en sammanlagd effekt på 676 MW. Bara vid tre tidigare tillfällen har en kvartalsprognos varit högre. Den pågående pandemin medför förseningar för enskilda projekt men ännu inte i sådan omfattning att prognosen för 2020 påverkas. Det framgår av ny statistik från Svensk Vindenergi. –  Investeringshorisonten för vindkraft är […]

maj 04 / 2020
Kategori Övriga nyheter

Charlotte Unger Larson slutar som VD för Svensk Vindenergi

Charlotte Unger Larson väljer att sluta som VD för Svensk Vindenergi för att flytta till Jämtland på heltid. Charlotte Unger Larson utsågs till VD för Svensk Vindenergi den 1 januari 2015. Nu lämnar hon tjänsten för att kunna bo i Jämtland på heltid efter flera års pendlande. Charlotte blir kvar i sin nuvarande roll till […]

mars 24 / 2020

Svensk Solenergi till regeringen

Det stora antalet ansökningar för solcellsstödet måste hanteras och en plan för utfasningen av stödet tas fram. En fortsatt osäkerhet om nivån på stödet de kommande åren riskerar innebära att stödets positiva verkan minskar kraftigt. Svensk Solenergi ser det som avgörande för intresset för solceller att de som söker stöd i år faktiskt får det. […]

februari 28 / 2020
Kategori Övriga nyheter

Sveriges låga ambition i energi- och klimatplanen sänder motstridiga signaler

Som en del av EU:s klimatarbete presenterade regeringen i dagarna sin nationella energi- och klimatplan, med Sveriges ambition för andelen förnybar energi år 2030. I ljuset av den akuta klimatkrisen och befintliga mål och prognoser är Sveriges bud långt ifrån tillräckligt, skriver företrädare för förnybartbranschen. GENOM DE NATIONELLA energi- och klimatplanerna ska EU:s medlemsländer visa hur […]

februari 13 / 2020
Kategori Övriga nyheter

Stora möjligheter att öka tillgången på bioenergi

Sverige skulle kunna fördubbla sin produktion av bioenergi och möta det svenska näringslivets behov fram till 2045. Det visar Svebios Färdplan bioenergi. Bioenergin är Sveriges största energikälla och står i dag för 38 procent av energianvändningen och har mer än fördubblats sedan 90-talets början. Vi kan fördubbla igen, fram till 2045, och möta behoven i […]

februari 06 / 2020
Kategori Övriga nyheter

Fondgigant laddar om – nya investeringar väntar i Sverige

Svensk vindkraft är bland den mest attraktiva förnybara energin i världen och en ny rekordfond öppnar för nya miljardinvesteringar. Det avslöjar den amerikanska fondförvaltaren Blackrock som investerat miljarder i svenska vindkraftsparker. Fossila bränslen och även kärnkraftverk får nobben. Läs mer

januari 23 / 2020
Kategori Övriga nyheter

Varutransporterna ska vara fossilfria om fem år

DEBATT. Varutransporter måste snabbt bli grönare om Sverige ska nå målet att minska utsläppen från dem med 70 procent till 2030. Vi antar därför nu Fossilfritt Sveriges transportutmaning med sikte på fossilfria transporter redan år 2025, skriver bland andra Coca Colas, Unilevers och Fazers Sverigechefer tillsammans med regeringssamordnaren Svante Axelsson. Läs mer

januari 23 / 2020
Kategori Övriga nyheter

Svensk Solenergi: Det saknas incitament att installera solel i Sverige

REPLIK. När du använder el som du producerat själv borde du inte behöva betala elskatt på den. Du har betalat moms när du köpte anläggningen, skriver Anna Werner vid Svensk Solenergi. Läs hela

november 22 / 2019
Kategori Övriga nyheter

”Markera i Bryssel för svenska biodrivmedel”

Om EU drar tillbaka möjligheten för skattebefrielse för rena biodrivmedel hotas de svenska satsningarna, skriver flera debattörer. Läs hela

september 27 / 2019
Kategori Övriga nyheter

Klimatet räddas av förnybar energi – inte av kärnkraft

Klimatutmaningen ska mötas, men det finns ingen anledning att införa stora subventioner till icke förnybara energislag när det finns förnybara alternativ som kan byggas ut på marknadsmässiga grunder, replikerar Svensk Vindenergis vd Charlotte Unger Larson. Läs hela

september 26 / 2019
Kategori Övriga nyheter