Category: Okategoriserade

Charlotte Unger Larson slutar som VD för Svensk Vindenergi

Charlotte Unger Larson väljer att sluta som VD för Svensk Vindenergi för att flytta till Jämtland på heltid. Charlotte Unger Larson utsågs till VD för Svensk Vindenergi den 1 januari 2015. Nu lämnar hon tjänsten för att kunna bo i Jämtland på heltid efter flera års pendlande. Charlotte blir kvar i sin nuvarande roll till […]

mars 24 / 2020

Höjd skatt på biodrivmedel ett bakslag för klimatet

Debatt. Om skattereduktionen för rena biomedel försvinner kan åkerier och kollektivtrafik tvingas gå tillbaka till fossil diesel. Nu måste Sverige agera kraftigt för att stoppa EU- förslaget, skriver bland andra Jakob Lagercrantz, vd 2030-sekretariatet. Läs hela

november 22 / 2019
Kategori Okategoriserade

Debatt ETC: Bioenergin klarar gränsen

Svenska bioenergiföreningen reagerar på Johan Ehrenbergs ledare om att bioenergin är det nya stora hotet och skriver att om vi inte använder restprodukter och avfall från skogsbruket till bioenergi så kommer det skapa utsläpp av koldioxid till ingen nytta. Läs hela

augusti 20 / 2019
Kategori Okategoriserade

Nya utbildningar och fler studenter inom el- och energisektorn är målet för ny samverkan

Sollefteå kommun och Mittuniversitetet tecknar idag ett samverkansavtal kring satsningar som rör el- och energisektorn. Målsättningen är att projektet ska vidareutveckla de utbildningar som Mittuniversitetet har inom området och leda till ett nytt gymnasieprogram i Sollefteå. Läs hela

augusti 20 / 2019
Kategori Okategoriserade

”Förslagen går på tvärs mot nya IPCC-rapporten”

REPLIK DN DEBATT 9/8. Klimatutmaningen är inte över om tio år. Enligt IPCC-rapporten bör skogsbaserade klimatåtgärder – upptag av koldioxid i skog och mark samt substitution av till exempel fossilbränslen, plast och cement – betraktas i ett långsiktigt perspektiv, skriver Göran Berndes, Mattias Goldmann, Filip Johnsson och Anders Wijkman. Läs hela

augusti 13 / 2019
Kategori Okategoriserade

”Skogsavverkning är en förutsättning för hög klimatnytta”

REPLIK DN DEBATT 9/8. Vi får en stor klimatnytta tack vare att vi brukar skogen aktivt och använder den biomassa vi skördar till att producera produkter och biobränslen som kan minska användningen av fossila bränslen och cement, som svarar för huvuddelen av den mänskliga klimatpåverkan, skriver Kjell Andersson, Svenska bioenergiföreningen. Läs hela

augusti 13 / 2019
Kategori Okategoriserade

Svensk Vindenergis kommentar till Nätkoncessionsutredningen

Nätkoncessionsutredningen lämnade 2019-06-10 rekommendationer för enklare och snabbare nätutbyggnad. Nedan följer några av de viktigaste förslagen: Koncessionsfrihet för alla ledningar inom vindkraftsparken enligt ny föreskrift som EI föreslås ta fram. Kommentar: Svensk Vindenergi har drivit frågan i många års tid. Ovanstående skulle ta bort dagens osäkerhet kring IKN kopplat till det geografiska avståndet mellan vindkraftverken, där hela parken […]

juni 20 / 2019
Kategori Okategoriserade

Nordisk sol- och vindkraft klarar sig utan stöd

Förnybar elproduktion börjar klara sig utan subventioner i Norden. Det gäller flera svenska vindkraftsprojekt och en ny stor solcellspark i Danmark. Läs hela

juni 20 / 2019
Kategori Okategoriserade

Uppdaterad lista: Ny vindkraft 2017 – 2021

Nedanstående lista visar vindkraftsprojekt som beslutats efter Energiöverenskommelsen 2016 och som tas, eller har tagits, i drift under perioden 2017 – 2021. Den sammanlagda investeringen för projekten är nu över 72 miljarder kronor. När alla projekt är i drift kommer de tillsammans att producera cirka 22,4 TWh per år. Läs hela

juni 14 / 2019

Sveriges största solcellspark invigd i Skåne

Sveriges största solcellspark invigdes på torsdagen utanför Sjöbo i Skåne. Anläggningen sträcker sig över tolv hektar, motsvarande ca 18 fotbollsplaner, och de 21 080 solpanelerna ger tillsammans en produktionskapacitet på cirka 6 GWh per år. Bakom satsningen står det gröna energibolaget Svea Solar som vill utmana de stora energibolagen och öka takten i Sveriges omställning mot […]

juni 14 / 2019
Kategori Okategoriserade