Category: Okategoriserade

Miljöprövning och kommunalt inflytande utan vindkraftsveto

Svensk Vindenergis replik på debattinlägg om vindkraft, publicerat i Barometern 28 november. Modern förnybar elproduktion, som vindkraft, kan bidra stort till att möta de klimatutmaningar som världen står inför. När Jan Hedman från Föreningen Svenskt Landskapsskydd (FSL) anser att vindkraft är ”okynnesprojekt” bortser han från att en bred majoritet i riksdagen står bakom det klimatpolitiska ramverket och […]

december 07 / 2018
Kategori Okategoriserade

Vindkraft viktigare än era obrutna horisonter

Replik från Svensk Vind och Fores om kommunernas veto. DEBATT. Naturvårdsverket och Energimyndigheten föreslår att kommunerna inte längre ska ha rätt att utan att ens motivera sig stoppa utbyggnaden av vindkraft –ett veto de inte har mot varken kärnkraftverk eller vattenkraft. Vetot stoppar hälften av vindkraftverken innan de ens kommit till miljöprövning. Därmed måste de […]

november 27 / 2018
Kategori Okategoriserade

Det brådskar att införa stoppregel för elcertifikat

Utan stoppregel som stänger elcertifikatsystemet i balans får vi ett överutbud av elcertifikat. Det vore förödande för lönsamheten för tidigare investeringar, skriver Charlotte Unger Larson, vd för Svensk Vindenergi. Den senaste kvartalsrapporten från Energimyndigheten och dess norska motsvarighet Norges Vassdrags- og Energidirektorat visar att gemensamma svensk-norska elcertifikatsystemet är fulltecknat, nio år i förtid. Nu brådskar det att införa […]

november 21 / 2018
Kategori Okategoriserade

Så vill industrin minska klimatutsläppen till noll

Att göra transportbranschen och den tunga industrin klimatneutral är möjligt till 2050, enligt en ny rapport. Kostnaden för omställningen är kännbar. – Men kostnaderna för klimatförändringar är oerhört mycket större, säger Andreas Regnell på Vattenfall. Läs och lyssna

november 21 / 2018
Kategori Okategoriserade

E.ON bygger en av Europas största landbaserade vindkraftsparker i Västernorrland

Idag fattades beslut om att E.ON kommer att bygga en av Europas största landbaserade vindkraftsanläggningar i Sverige. Vindkraftsparkerna, som ligger cirka 4 mil nordväst om Härnösand och utgörs av de två projekten Hästkullen och Björnlandhöjden, i framför allt Härnösands kommun, får en installerad effekt på 475 megawatt, vilket ger energi motsvarande all hushållsel i Västernorrland. […]

november 17 / 2018
Kategori Okategoriserade

Elcertifikatsystemet måste stängas i balans

Målet för förnybar elproduktion är snart nått och det behövs en stoppregel i elcertifikatsystemet, skriver Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige, Charlotte Unger Larson, vd Svensk Vindenergi och Gustav Melin, vd Svebio. Läs hela inlägget

november 13 / 2018
Kategori Okategoriserade

Skogsföretag investerar miljardbelopp i mer biobaserad diesel

Skogsföretag runt om i Sverige investerar miljardbelopp för att producera mer biobaserad diesel och bensin. En enkätundersökning som TV4Nyheterna gjort visar att de planerade raffinaderierna kommer att kunna fördubbla mängden förnybart i våra biltankar. Läs mer/titta på inslaget

november 05 / 2018
Kategori Okategoriserade

E.ON drivande i jämställdhetsprojekt

En helt jämställd energibransch. Det är målet i ett gemensamt projekt som regeringar och energiindustrin ligger bakom, tre länders regeringar ligger bakom initiativet, Sverige, Kanada och Italien, men förhoppningen är att fler länder ska ansluta och att energisektorn ska gå i bräschen i detta viktiga ämne. Läs hela

maj 30 / 2018

”Bioenergi kan klara två tredjedelar av Sveriges energiförsörjning”

Det är många som säger att biomassan inte räcker till. Men vår planet blir successivt allt grönare. Bioenergin kan klara två tredjedelar av den svenska energiförsörjningen, säger Gustav Melin, vd på branschorganisationen Svebio. Läs hela

mars 08 / 2018
Kategori Okategoriserade

Världsbanken slutar finansiera gas- och oljeutvinning

Världsbanken meddelade idag att de kommer att sluta finansiera investeringar i gas och olja efter 2019. Men de gör ett undantag för gasprojekt som ökar eltillgången i de allra fattigaste länderna och samtidigt ej strider mot ländernas åtaganden i Parisavtalet. Läs hela

december 29 / 2017
Kategori Okategoriserade