– Potentialen är enorm. Enbart i svenska befintliga energianläggningar skulle vi kunna producera förnybara bränslen som motsvarar 10 procent av världens flygbränsle om en sådan här omställning genomförs fullt ut, säger Henrik Thunman, professor i energiteknik på Chalmers.

Läs hela