David van der Spoel från Skydda Skogen tycker inte att man ska använda biobränslen för att lösa klimatfrågan, särskilt inte för flyget. Vi tycker att man ska utnyttja möjligheten med biobränslen i alla samhällssektorer för att ersätta fossila bränslen, inklusive flyget. Vi menar att flera av David van der Spoels argument inte bygger på fakta.

Läs hela