Sverige ska ha ett 100 procent förnybart elsystem år 2040. Förnybarhetsbranschen är redo att leverera − men hur gör vi omställningen till ett hållbart samhälle så ansvarsfull och smidig som möjlig? Och vad tycker egentligen svenska folket om den förändring vi står inför?

Välkommen till Förnybarhetsrådets seminarium om omställningen till ett 100 procent förnybart elsystem!

Här diskuterar vi tillsammans med experter, politiker, myndigheter och näringslivsföreträdare hur energibranschen nu bör gå framåt för att nå Energikommissionens uppsatta mål – och möta svenska folkets behov.

Hur ser det framtida energisystemet egentligen ut och vad måste förändras i nuläget för att nå dit vi vill? Genom expertanalyser, samtal och paneldiskussioner över parti- och utskottsgränser vrider och vänder vi på den omställning som Sverige nu genomgår.

Efter seminariet tid för nätverkande och mingel med ekologiska snittar!

Datum och tid: Tisdag 5 juli, kl. 16.30-18.45 (Mingel från kl.18.00)
Plats: Teaterskeppet, Visby Hamn, kajplats 10. Lokal: Lilla Matsalen.
Moderator: Willy Silberstein
Kontaktperson: Ylva Tengblad, ylva.tengblad@svenskvindenergi.org, 073-025 10 84

Se hela programmet och info om arrangören här