Välkommen till Förnybarhetsrådet

Förnybarhetsrådet är ett samarbete mellan Svensk Vindenergi, Svebio och Svensk Solenergi. Vi arbetar för att utveckla kunskaper, erfarenheter och visioner inom området förnybar energi.

Inom förnybar energi finns det många nya positiva trender. Användningen ökar samtidigt som kostnaderna sjunker. I Sverige är mer än två tredjedelar av elanvändingen från förnybar energi. I Sverige använder vi nu mer bioenergi än olja.

Läs mer om förnybar energi